Normbedragen Meedoen

Netto (gezins-) inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag,
per 1 juli 2019

         21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  Vermogensgrenzen
            = 120% van de bijstandsnorm  


Alleenstaande*

€     1.236,50 €   6.120,-


Alleenstaande ouder
met kinderen <18 jaar

€     1.236,50 € 12.240,-


Gehuwd of samenwonend

€     1.766,44 € 12.240,-

Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere bedragen gelden.


*   Voor alleenstaande jongeren tot 23 jaar gelden lagere bedragen.
*   De bedragen zijn inclusief 5% vakantietoeslag.
 

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. De bedragen gelden tot 1 januari 2020.